Onze Missie:

The Living Water Link is een kleine niet gouvermentele non-profit stichting, gebaseerd op christelijke waarden. Ons belangrijkste doel is om praktische hulp te geven aan de armen. Dit blijft geldig voor iedere activiteit die we ondernemen of hebben ondernomen, of waar we nog aan zullen deelnemen, het maakt niet uit hoe groot of klein of waar deze plaatsvind.

Wat wij doen:

De stichting streeft ernaar mensen die op of onder een bestaansminimum verkeren middelen te verschaffen om, na ondersteuning, zelfstandig daarin verbetering te brengen. Water als een van de eerste levensbehoeften, uitzicht op een zelf verworven toereikend inkomen en onderwijs zijn essentieel voor de korte termijn en tevens op de langere.

Onze projecten zijn kleinschalig en vergen relatief weinig geld. De geboden hulp komt rechtstreeks bij de mensen die het nodig hebben.

We werken samen met lokale overheden en de met lokale gemeenschap, met we zijn niet afhankelijk van andere organisaties.
Verder werkt onze stichting uitsluitend met vrijwilligers die niet worden betaald en die geen financiele vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Onze projecten zullen bij succesvol verloop een positieve uitstraling hebben en daarmee anderen stimuleren iets dergelijks op te zetten.