Rommelmarkt

Ten bate van
de Stichting The Living Water Link
Zaterdag 48 september 2016
in de hal van
The Scots International Church
(tegenover Oogziekenhuis)
Schiedamsevest 121, Rotterdam
Van 9.00 uur – 16.00 uur

Het doel van de Stichting The Living Water Link is het bestrijden van de ergste
armoede in Nigeria door middel van verschillende projecten.
• Waterproject.
• Inkomsten project voor vrouwen
• Onderwijsproject.
Voor de verder informatie zie onze website: www.livingwaterlink.nl
e-mail: livingwater@hetnet.nl tel:010-4793933

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM, TOEGANG GRATIS

Jaarlijkse Rommelmarkt